Διαφοροποιηθείτε από την συνήθη πρακτική, που λέει ότι κλείνουμε τον Dj τελευταίο και κλείστε τον πρώτο γιατί:

– Αποτελεί τον Νο 1 παράγοντα επιτυχίας της εκδήλωσης σας
– Θα κλείσετε τον καλύτερο Dj (να γνωρίζετε ότι οι καλοί Dj κλείνονται πρώτοι…)
– Θα έχετε πλήρη καθοδήγηση και βοήθεια στα επόμενα βήματα σας
– Θα αποφύγετε κτήματα με «πρόβλημα» στον ήχο…
– Θα έχουμε άνεση χρόνου στον σχεδιασμό της τέλειας προσωπικής σας εκδήλωσης

Όλοι παραδέχονται ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης είναι η μουσική… Εσείς εφαρμόστε το, βάζοντας τον Dj πρώτο στη λίστα σας.