Διαφοροποιηθείτε από την συνήθη πρακτική, που λέει ότι κλείνουμε τον Dj τελευταίο και κλείστε τον πρώτο γιατί:

– αποτελεί τον Νο 1 παράγοντα επιτυχίας της εκδήλωσης σας
– θα κλείσετε τον καλύτερο Dj (να γνωρίζετε ότι οι καλοί Dj κλείνονται πρώτοι…)
– θα έχετε πλήρη καθοδήγηση και βοήθεια στα επόμενα βήματα σας
– θα αποφύγετε κτήματα με «πρόβλημα» στον ήχο…
– θα έχουμε άνεση χρόνου στον σχεδιασμό της τέλειας προσωπικής σας εκδήλωσης

Όλοι παραδέχονται ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης είναι η μουσική… Εσείς εφαρμόστε το, βάζοντας τον Dj  πρώτο στη λίστα σας.